Saturday, December 28, 2013

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆိုကေရးတီး ေသာက္ခဲ့ေသာ အဆိပ္ခြက္အမည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ဘီးတတ္ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္၍ စၾကာဝဠာကို အမဲလိုက္ခဲ့သူ၏ အမည္မွာ စတီပင္ေဟာ့ကင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျမခ်စ္သူ၏ လွ်ာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စက္ရုံ၏အမည္မွာ ဝိုင္ျဖစ္သည္။ ေက်းပိုင္ကြၽန္ပိုင္ေခတ္က ေက်ာက္ျဖစ္သြားေသာ ေခြၽးစက္မ်ား၏ အမည္မွာ ပိရမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ခံထားေသာ ပေရာမီးသီးယပ္စ္၏ ခိုးရာပါပစၥည္းအမည္မွာ မီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန့တြင္ လူျပည္သို့ ေရာက္လာသူမွာ  ေမာင္ဝင္းသူျဖစ္သည္။
 ေနာက္ဆုံးစာေၾကာင္းမွလြဲ၍ က်န္စာေၾကာင္းမ်ားသည္ ဆရာသစၥာနီ ၏ ဝတၱဳ တစ္ပုဒ္မွ စာသားမ်ားျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာတဲ့ ကိနၷရာ ရင္အုံသားနဲ့ ဇမၺဳသေျပသီး ဟင္ခ်ိဳကို ေသာက္ၾကည့္ခ်င္သည္။ ဆရာဦးေအာင္သင္း ေျပာသလို ဦးေဏွာက္ ကေတာင္းႀကိဳက္ခ်င္သည္။ သို့ေသာ္မီးျပတ္သြားတိုင္း ပုဆိုးကေတာင္းႀကိဳက္ေနရသည္။ ဘုရင္ေနာက္ ေဖာင္ဖ်က္တာကို သေဘာက်သည္။ မူဆိုလီနီ၏ ငါေရွ့ကတက္ရင္ ငါ့ေနာက္ကလိုက္ၾက။ ငါေနာက္ျပန္ဆုတ္ရင္ ငါ့ကိုသတ္ၾက။ ငါေသရင္ ငါ့အတြက္ လက္စားေခ်ၾက။ ဆိုတဲ့ အမိန့္ကို သေဘာၾကသည္။

Friday, December 27, 2013

ေဆာင္းႏွင့္အတူ ေအးေနတဲ့ ဆန္ေစ်းကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္ မ်ားအသင္း၊ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္(၀ါး တန္း) ရဲ႕ လက္ကားဆန္ေစ်းမွာ ေပၚ ဆန္းအသစ္(ဖ်ာပံု)(လတ္စ) တစ္အိတ္ လွ်င္ ၂၁၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အ ပတ္ထက္ ၅၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္ (ဖ်ာပံု)(ထိပ္စ)တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂၅၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၅၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္(နယ္စံု) (လတ္စ) တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၁၀၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၁၀၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္(နယ္စံု) (ထိပ္စ)တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့ သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၁၀၀၀ိ/- အသီးသီးေစ်းသိသာစြာ က်ခဲ့ၿပီး ဧည့္ မထ(ေအာက္စ) တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၃၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ ထက္ ၂၀၀ိ/-၊ ငစိန္(လတ္စ) တစ္အိတ္ လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အ ပတ္ထက္ ၂၀၀ိ/-၊ ငစိန္(ထိပ္စ)တစ္ အိတ္လွ်င္ ၁၄၂၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၃၀၀ိ/- အသီးသီး ေစ်းအနည္းငယ္က်ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။
၀ါးတန္းဒိုင္သို႔ ဆန္အ၀င္လိႈင္ ေနေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေန တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပၚဆန္းစပါးမ်ား ေျခာက္လာၿပီျဖစ္လို႔ နယ္စက္မ်ားမွ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားေန ေပမယ့္ လလယ္ေရာက္ေနလို႔ ၿမိဳ႕တြင္း လက္လီဆုိင္သမားမ်ားမွ အ၀ယ္ေအး ေနျခင္းႏွင့္ ၿမိတ္လိုင္းမွအဆြဲေလ်ာ့ေန ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသိသာစြာျပန္ က်ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားသိရၿပီး ဆန္ ၾကမ္းေတြလည္း အ၀ယ္ေလးကာ ေစ်း ေအးေနေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။  ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၁၁၀ ဒသမ ၂၅ ေပါင္)လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/- ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းရွိေနၿပီး ေစ်းဆက္လက္ၿငိမ္ေန တာေတြ႕ရပါတယ္။ ငစိန္ ၂၅ မွတ္ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၁၁၀ ဒသမ ၂၅ ေပါင္)လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/-ခန္႔ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ ေနၿပီး ယခင္အပတ္ထက္ ၂၀၀ိ/-ခန္႔ ေစ်းျပန္က်ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ EMATA   ၂၅ မွတ္ FOB (Yangon) ေစ်း ၃၁၀/၃၂၀  USD/MT ခန္႔သာေစ်းႏႈန္းရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ FOB အေရာင္းအ၀ယ္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း၊ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို)လွ်င္ ၁၃၆၀၀ိ/- ျဖင့္ MAPCO မွ ေစ်းဖြင့္၀ယ္ေနေသာ္ လည္း ေရာင္းမည့္သူက ေစ်းမလိုက္၍ ေရာင္းခ်သူနည္းပါးေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္၏ အဓိက ဆန္တင္ပို႔ရာထြက္ေပါက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မူဆယ္မွာေတာ့ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ ေန႔ေစ်းႏႈန္းအရ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္၊ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို) လွ်င္ ၁၁၄-၁၁၆ ယြမ္၊ ငစိန္ ၂၅ မွတ္ တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို)လွ်င္ ၁၁၇-၁၁၈ ယြမ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚေနကာ ယေန႔ ေငြလဲႏႈန္းမူဆယ္မွာ တစ္ယြမ္လွ်င္ ၁၆၁ ျဖင့္ ဆန္ေစ်းေရာ ေငြေစ်းပါၿငိမ္ ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ဆန္ထြက္ရာတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ မူဆယ္သို႔ ယခုအပတ္အတြင္းဆန္တန္ ခ်ိန္ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္သာတင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခင္အပတ္ထက္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့သြားတာေတြ႕ရၿပီး ဒီလို ေလ်ာ့ရတာ မူဆယ္မွာ အေရာင္းအ ၀ယ္ျပန္ၿငိမ္လို႔ေလ်ာ့သြားရတာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္မွ မူဆယ္သို႔ ဆန္/ ဆန္ကြဲတင္ေဆာင္ခမွာ တစ္တန္လွ်င္ ၈၅၀၀၀ိ/-ခန္႔ေစ်းရွိကာ တစ္အိတ္ သယ္ခ ၄၂၅၀ိ/- ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုရက္အတြင္း မူဆယ္သို႔ ဆန္တင္ပို႔ မႈနည္းသြားေသာ္လည္း ကားခမွာ ယခင္အပတ္ထက္ တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၀၀ိ/- မွ ၃၀၀၀ိ/- အတြင္းေစ်း တက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ယခုကာလ မွာ မူဆယ္သို႔ ဖရဲသီးမ်ားသြားေနၾက ၿပီး ဖရဲတစ္တန္ကားခ ၉၅၀၀၀ိ/- မွ ၁၀၃၀၀၀ိ/- ထိရွိေၾကာင္းလည္း သိရ ပါတယ္။ ေရွ႕အလားအလာအေနျဖင့္ (ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပအေရာင္းပါ ခပ္ ေအးေအးျဖင့္ ဆက္သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္ဆန္တန္ခ်ိန္ မ်ားမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ စဥ္က ဧည့္မထ ၂၅မွတ္အရည္အေသြး နိမ့္ဆန္မ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ ၀င္တင္ ပို႔ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုႏွစ္ျမန္မာ့ဆန္ေစ်း ႏႈန္းႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာသင့္တင့္ေသာ္လည္း တန္ခ်ိန္ မ်ားပါက အရည္အေသြးအတြက္ ၀ယ္ သူဘက္က ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးလာမႈ အခ်ဳိ႕ရွိေနပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းအ ရည္အေသြးလည္းမွန္၊ ေစ်းလည္းမွန္ သည့္ ျမန္မာ့တန္းျမင့္ဆန္ကုိ တန္ခ်ိန္ နည္းနည္းျဖင့္သာ ၀ယ္ယူမႈရွိေနပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဆန္စက္အမ်ားစု တြင္ Colour Sorter ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီဆန္စက္ယူနစ္မ်ား အၿပိဳင္တပ္ ဆင္လာၾကၿပီး ယခင္ ၂၅ မွတ္ ဆန္ ေလာက္သာ ႀကိတ္ခြဲႏုိင္ေသာ အဆင့္ မွ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားလည္း ႀကိတ္ခြဲ လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်း ကြက္တြင္လည္း တန္းျမင့္ဆန္ေစ်းကြက္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ရရွိလာေနေၾကာင္း ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ဆန္ေစ်းကြက္မွ သိရွိ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။    
သန္းေအး
http://www.commercejournal.com.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=15388:2013-12-18-07-03-16&catid=16:2009-06-26-20-58-11&Itemid=10