Saturday, December 28, 2013

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆိုကေရးတီး ေသာက္ခဲ့ေသာ အဆိပ္ခြက္အမည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ဘီးတတ္ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္၍ စၾကာဝဠာကို အမဲလိုက္ခဲ့သူ၏ အမည္မွာ စတီပင္ေဟာ့ကင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျမခ်စ္သူ၏ လွ်ာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စက္ရုံ၏အမည္မွာ ဝိုင္ျဖစ္သည္။ ေက်းပိုင္ကြၽန္ပိုင္ေခတ္က ေက်ာက္ျဖစ္သြားေသာ ေခြၽးစက္မ်ား၏ အမည္မွာ ပိရမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ခံထားေသာ ပေရာမီးသီးယပ္စ္၏ ခိုးရာပါပစၥည္းအမည္မွာ မီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန့တြင္ လူျပည္သို့ ေရာက္လာသူမွာ  ေမာင္ဝင္းသူျဖစ္သည္။
 ေနာက္ဆုံးစာေၾကာင္းမွလြဲ၍ က်န္စာေၾကာင္းမ်ားသည္ ဆရာသစၥာနီ ၏ ဝတၱဳ တစ္ပုဒ္မွ စာသားမ်ားျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာတဲ့ ကိနၷရာ ရင္အုံသားနဲ့ ဇမၺဳသေျပသီး ဟင္ခ်ိဳကို ေသာက္ၾကည့္ခ်င္သည္။ ဆရာဦးေအာင္သင္း ေျပာသလို ဦးေဏွာက္ ကေတာင္းႀကိဳက္ခ်င္သည္။ သို့ေသာ္မီးျပတ္သြားတိုင္း ပုဆိုးကေတာင္းႀကိဳက္ေနရသည္။ ဘုရင္ေနာက္ ေဖာင္ဖ်က္တာကို သေဘာက်သည္။ မူဆိုလီနီ၏ ငါေရွ့ကတက္ရင္ ငါ့ေနာက္ကလိုက္ၾက။ ငါေနာက္ျပန္ဆုတ္ရင္ ငါ့ကိုသတ္ၾက။ ငါေသရင္ ငါ့အတြက္ လက္စားေခ်ၾက။ ဆိုတဲ့ အမိန့္ကို သေဘာၾကသည္။

Friday, December 27, 2013

ေဆာင္းႏွင့္အတူ ေအးေနတဲ့ ဆန္ေစ်းကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္ မ်ားအသင္း၊ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္(၀ါး တန္း) ရဲ႕ လက္ကားဆန္ေစ်းမွာ ေပၚ ဆန္းအသစ္(ဖ်ာပံု)(လတ္စ) တစ္အိတ္ လွ်င္ ၂၁၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အ ပတ္ထက္ ၅၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္ (ဖ်ာပံု)(ထိပ္စ)တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂၅၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၅၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္(နယ္စံု) (လတ္စ) တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၁၀၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၁၀၀၀ိ/-၊ ေပၚဆန္းအသစ္(နယ္စံု) (ထိပ္စ)တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့ သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၁၀၀၀ိ/- အသီးသီးေစ်းသိသာစြာ က်ခဲ့ၿပီး ဧည့္ မထ(ေအာက္စ) တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၃၅၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ ထက္ ၂၀၀ိ/-၊ ငစိန္(လတ္စ) တစ္အိတ္ လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/- ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အ ပတ္ထက္ ၂၀၀ိ/-၊ ငစိန္(ထိပ္စ)တစ္ အိတ္လွ်င္ ၁၄၂၀၀ိ/-ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ ၃၀၀ိ/- အသီးသီး ေစ်းအနည္းငယ္က်ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။
၀ါးတန္းဒိုင္သို႔ ဆန္အ၀င္လိႈင္ ေနေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေန တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပၚဆန္းစပါးမ်ား ေျခာက္လာၿပီျဖစ္လို႔ နယ္စက္မ်ားမွ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားေန ေပမယ့္ လလယ္ေရာက္ေနလို႔ ၿမိဳ႕တြင္း လက္လီဆုိင္သမားမ်ားမွ အ၀ယ္ေအး ေနျခင္းႏွင့္ ၿမိတ္လိုင္းမွအဆြဲေလ်ာ့ေန ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသိသာစြာျပန္ က်ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားသိရၿပီး ဆန္ ၾကမ္းေတြလည္း အ၀ယ္ေလးကာ ေစ်း ေအးေနေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။  ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၁၁၀ ဒသမ ၂၅ ေပါင္)လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/- ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းရွိေနၿပီး ေစ်းဆက္လက္ၿငိမ္ေန တာေတြ႕ရပါတယ္။ ငစိန္ ၂၅ မွတ္ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၁၁၀ ဒသမ ၂၅ ေပါင္)လွ်င္ ၁၃၈၀၀ိ/-ခန္႔ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ ေနၿပီး ယခင္အပတ္ထက္ ၂၀၀ိ/-ခန္႔ ေစ်းျပန္က်ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ EMATA   ၂၅ မွတ္ FOB (Yangon) ေစ်း ၃၁၀/၃၂၀  USD/MT ခန္႔သာေစ်းႏႈန္းရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ FOB အေရာင္းအ၀ယ္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း၊ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို)လွ်င္ ၁၃၆၀၀ိ/- ျဖင့္ MAPCO မွ ေစ်းဖြင့္၀ယ္ေနေသာ္ လည္း ေရာင္းမည့္သူက ေစ်းမလိုက္၍ ေရာင္းခ်သူနည္းပါးေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္၏ အဓိက ဆန္တင္ပို႔ရာထြက္ေပါက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မူဆယ္မွာေတာ့ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ ေန႔ေစ်းႏႈန္းအရ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္၊ ဆန္သစ္တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို) လွ်င္ ၁၁၄-၁၁၆ ယြမ္၊ ငစိန္ ၂၅ မွတ္ တစ္အိတ္ (၅၀ ကီလို)လွ်င္ ၁၁၇-၁၁၈ ယြမ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚေနကာ ယေန႔ ေငြလဲႏႈန္းမူဆယ္မွာ တစ္ယြမ္လွ်င္ ၁၆၁ ျဖင့္ ဆန္ေစ်းေရာ ေငြေစ်းပါၿငိမ္ ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ဆန္ထြက္ရာတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ မူဆယ္သို႔ ယခုအပတ္အတြင္းဆန္တန္ ခ်ိန္ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္သာတင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခင္အပတ္ထက္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့သြားတာေတြ႕ရၿပီး ဒီလို ေလ်ာ့ရတာ မူဆယ္မွာ အေရာင္းအ ၀ယ္ျပန္ၿငိမ္လို႔ေလ်ာ့သြားရတာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္မွ မူဆယ္သို႔ ဆန္/ ဆန္ကြဲတင္ေဆာင္ခမွာ တစ္တန္လွ်င္ ၈၅၀၀၀ိ/-ခန္႔ေစ်းရွိကာ တစ္အိတ္ သယ္ခ ၄၂၅၀ိ/- ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုရက္အတြင္း မူဆယ္သို႔ ဆန္တင္ပို႔ မႈနည္းသြားေသာ္လည္း ကားခမွာ ယခင္အပတ္ထက္ တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၀၀ိ/- မွ ၃၀၀၀ိ/- အတြင္းေစ်း တက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ယခုကာလ မွာ မူဆယ္သို႔ ဖရဲသီးမ်ားသြားေနၾက ၿပီး ဖရဲတစ္တန္ကားခ ၉၅၀၀၀ိ/- မွ ၁၀၃၀၀၀ိ/- ထိရွိေၾကာင္းလည္း သိရ ပါတယ္။ ေရွ႕အလားအလာအေနျဖင့္ (ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပအေရာင္းပါ ခပ္ ေအးေအးျဖင့္ ဆက္သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္ဆန္တန္ခ်ိန္ မ်ားမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ စဥ္က ဧည့္မထ ၂၅မွတ္အရည္အေသြး နိမ့္ဆန္မ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ ၀င္တင္ ပို႔ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုႏွစ္ျမန္မာ့ဆန္ေစ်း ႏႈန္းႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာသင့္တင့္ေသာ္လည္း တန္ခ်ိန္ မ်ားပါက အရည္အေသြးအတြက္ ၀ယ္ သူဘက္က ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးလာမႈ အခ်ဳိ႕ရွိေနပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းအ ရည္အေသြးလည္းမွန္၊ ေစ်းလည္းမွန္ သည့္ ျမန္မာ့တန္းျမင့္ဆန္ကုိ တန္ခ်ိန္ နည္းနည္းျဖင့္သာ ၀ယ္ယူမႈရွိေနပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဆန္စက္အမ်ားစု တြင္ Colour Sorter ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီဆန္စက္ယူနစ္မ်ား အၿပိဳင္တပ္ ဆင္လာၾကၿပီး ယခင္ ၂၅ မွတ္ ဆန္ ေလာက္သာ ႀကိတ္ခြဲႏုိင္ေသာ အဆင့္ မွ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားလည္း ႀကိတ္ခြဲ လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်း ကြက္တြင္လည္း တန္းျမင့္ဆန္ေစ်းကြက္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ရရွိလာေနေၾကာင္း ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ဆန္ေစ်းကြက္မွ သိရွိ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။    
သန္းေအး
http://www.commercejournal.com.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=15388:2013-12-18-07-03-16&catid=16:2009-06-26-20-58-11&Itemid=10

Saturday, August 3, 2013

၅-၅-၂၀၁၃ ၾကံခင္းၿမိဳ႕ အမွတ္တရ


Online ျမန္မာ ႏွစ္သုံးရာ ျပကၡဒိန္

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ ႏွစ္သုံးရာ သိလုိပါက http://myanmar-calendar.cool-emerald.com/ ကုိသြားေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။
ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္းအသစ္ တစ္ခုအေၾကာင္း  ကုိေတာ့ ဒီမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version Software Free Download}: Pixlr Express 1.3.3 APK for Android (ဓါတ္ပံုေတြ Ed...

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version Software Free Download}: Pixlr Express 1.3.3 APK for Android (ဓါတ္ပံုေတြ Ed...:     Android Device ေတြ အတြက္ Photo Editing လုပ္တဲ႔ App ေလးပါ ... ဓါတ္ပံုေတြ Edit လုပ္ဖို႔အတြက္ Tool  ေပါင္း (20) ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတ...

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version Software Free Download}: ၾကီးၾကီးၾကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းသက္သာ Huawei Ascend ...

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version Software Free Download}: ၾကီးၾကီးၾကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းသက္သာ Huawei Ascend ...:   အရြယ္က ၆.၁ လက္မ အရြယ္ၾကီး Ascend Mate ဖုန္းကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝရီလ ကတည္းက စတင္ျဖန္႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ျဗိတိန္နဲ႔ ဥေရာပ...

Lenovo A789 ဖုန္းကို Root လုပ္ရန္ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြသည္မ်ား

 1. ျမန္ေအာင္သား
 2. Min Nwe
ေနာက္ဆုံးေတာ  Unlock Root အင္တာနက္ဖြင့္ျပီး လုပ္လုိက္တာရသြားတယ္။
ေနာက္ ေဇာ္ဂ်ီကုိ Zawgyi Installer (root).apk (4.79 MB) ကို ေဒါင္းၿပီး အသံုးလုိက္မွ အဆင္ေျပသြားတယ္။

ျမန္ေအာင္သား: Android ဖုန္းနဲ႔Tablet ေတြအတြက္ MediaConverter1.2....

ျမန္ေအာင္သား: Android ဖုန္းနဲ႔Tablet ေတြအတြက္ MediaConverter1.2....: Media Converter ေလးပါ။ တျခား .avi,.mp4,.flv,.3gp,.mp4 အစရွိတဲ့ဖိုင္ေတြကို mp3 နဲ႔ mp4 ေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ software ေလးပါ။ ထူးျခားမႈကေ...

ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္းကို ေလ့လာရန္ ကြန္ေတာ္ဖတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား

2010-02-28 Dive Into Python 3, r867 (2010).pdf
2010-02-19 The Definitive Guide to Jython - Python for the Java Platform (2010).pdf
2010-02-16 Python for Dummies (2006).pdf
2010-02-03 Python Testing - Beginner's Guide (2010).pdf
2010-01-11 Python Cheat Sheet (2009).pdf
2010-01-11 Python 2.4 Quick Reference Card (Letter) (2007).pdf
2010-01-04 The Quick Python Book, Second Edition (2010).pdf
2009-12-18 Bioinformatics Programming Using Python, First Edition (2009).pdf
2009-12-05 Gray Hat Python - Python Programming for Hackers and Reverse Engineers (2009).pdf
2009-11-22 Matplotlib for Python Developers (2009).pdf
2009-11-17 A Learner's Guide to Programming Using the Python Language (2009).pdf
2009-11-11 Getting Started with Pyparsing (2007).pdf
2009-10-31 Python 3 for Absolute Beginners (2009).pdf
2009-10-14 Python Essential Reference, Fourth Edition (2009).pdf
2009-10-12 Python Pocket Reference, 4th Edition (2009).pdf
2009-09-25 Learning Python, Fourth Edition (2009).pdf
2009-09-25 Beginning Game Development with Python and Pygame - From Novice to Professional (2007).pdf
2009-09-07 Thinking in Tkinter (2005).pdf
2009-09-05 Tkinter 8.4 reference - a GUI for Python (2009).pdf
2009-08-09 A Primer on Scientific Programming with Python (2009).pdf
2009-07-30 Practical Programming - An Introduction to Computer Science Using Python, v.2009-5-6 (2009).pdf
2009-07-30 Hello World - Computer Programming for Kids and Other Beginners, Fourth printing (2009).pdf
2009-07-28 IronPython in Action (2009).pdf
2009-07-06 Invent Your Own Computer Games with Python (2008).pdf
2009-07-05 Thinking in Tkinter (2005).html
2009-07-05 Python for Software Design - How to Think Like a Computer Scientist (2009).pdf
2009-07-05 Pro IronPython (2009).pdf
2009-07-05 Next-Generation Web Frameworks in Python (2007).chm
2009-07-05 Natural Language Processing with Python (2009).pdf
2009-06-27 Python Power - The Comprehensive Guide (2008).pdf
2009-06-27 Foundations of Agile Python Development (2008).pdf
2009-04-26 Python 2.6 Quick Reference (Letter) (2009).pdf
2009-04-26 Game Programming with Python, Lua, and Ruby (2003).pdf
2009-04-26 CherryPy Essentials - Rapid Python Web Application Development (2007).pdf
2009-04-26 A Byte of Python, v1.92 (for Python 3.0) (2009).pdf
2009-04-26 A Byte of Python, v1.20 (for Python 2.x) (2005).pdf
2009-04-25 Twisted Network Programming Essentials - Event-driven Network Programming with Python (2005).chm
2009-04-25 Think Python - An Introduction to Software Design, v1.1.19 (2008).pdf
2009-04-25 Rapid GUI Programming with Python and Qt - The Definitive Guide to PyQt Programming (2008).pdf
2009-04-25 Python for Unix and Linux System Administration (2008).pdf
2009-04-25 Python - Create-Modify-Reuse (2008).pdf
2009-04-25 Python & XML - XML Processing with Python, First Edition (2002).pdf
2009-04-25 Professional Python Frameworks - Web 2.0 Programming with Django and TurboGears (2007).pdf
2009-04-25 Expert Python Programming (2008).pdf
2009-04-16 Guide to NumPy (for Python) (2006).pdf
2009-04-01 Beginning Python Visualization - Crafting Visual Transformation Scripts (2009).pdf
2009-03-28 Professional Programming in Python 3 - A Complete Introduction to the Python Language (2008).chm
2009-03-09 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 3, win-v0.7.7 (2007).pdf
2009-03-09 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 3, mac-v0.7.7 (2007).pdf
2009-03-09 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 3, linux-v0.7.7 (2007).pdf
2009-02-11 Core Python Programming, Second Edition (2006).chm
2009-02-01 Mobile Python - Rapid Prototyping of Applications on the Mobile Platform (2007).pdf
2008-10-26 Beginning Python - From Novice to Professional, Second Edition (2008).pdf
2008-09-09 Starting Out with Python (2009).pdf
2008-05-13 Python Cookbook, 2nd Edition (2005).pdf
2008-05-13 GUI Programming with Python - QT Edition (2002).chm
2008-05-13 Foundations of Python Network Programming (2004).djvu
2008-03-05 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 2, win-v0.7.2 (2007).pdf
2008-03-05 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 2, mac-v0.7.2 (2007).pdf
2008-03-05 Snake Wrangling for Kids - Learning to Program with Python 2, linux-v0.7.2 (2007).pdf
2008-02-01 Python Scripting for Computational Science, Third Edition (2008).pdf
2007-07-13 Making Use of Python (2002).pdf
2007-06-07 Rapid Web Applications with TurboGears - Using Python to Create Ajax-Powered Sites (2006).chm
2007-01-16 wxPython in Action (2006).pdf
2007-01-16 Numerical Methods in Engineering with Python (2005).pdf
2007-01-09 Learning to Program - Python (2006).pdf
2007-01-08 Teach Yourself Python in 24 Hours (2000).chm
2007-01-08 Python Programming - An Introduction to Computer Science - v1.0rc2 (2002).pdf
2007-01-08 Python Phrasebook - Essential Code and Commands (2006).chm
2007-01-08 Python Developer's Handbook, First Edition (2000).pdf
2007-01-08 Python 2.1 Bible (2001).pdf
2007-01-08 Python - Visual QuickStart Guide (2001).chm
2007-01-08 Python - How to Program, 1e (2002).pdf
2007-01-08 Game Programming with Python, Lua, and Ruby (2003).chm
2007-01-08 Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python (2003).chm
2007-01-08 Beginning Python (2005).pdf
2006-10-02 Python in a Nutshell, 2nd Edition (2006).chm
2006-10-02 Programming Python, 3rd Edition (2006).chm
2005-06-01 Python Programming on Win32, First Edition (2000).chm
2005-06-01 Jython For Java Programmers, First Edition (2001).chm
2005-04-06 Python Cookbook, 2nd Edition (2005).chm
2004-12-01 Text Processing in Python (2003).chm
2004-12-01 Python Programming with the Java Class Libraries - A Tutorial for Building Web and Enterprise Applications with Jython (2002).chm
2004-12-01 Python Programming for the Absolute Beginner (2003).chm
2004-12-01 Perl To Python Migration (2001).chm

တစ္စကၠန္႕ အတြင္း ဝင္ေငြ အေကာင္းဆုံး Websites ဆယ္ခု

Rank      Website                    တည္ေထာင္သူ                            တစ္စကၠန္႕ဝင္ေငြ

1             Google          Larry Page and Sergey Brin             $691.27
2             Amazon        Jeff Bezos                                             $607.75
3             Yahoo           Jerry Yang and David Filo               $228.31
4             eBay                Pierre Omidyar                                 $199.45
5             MSN/Live     Nathan Myhrvold.                            $101.92
6              PayPal           Max Levchin, Peter Thiel,              $71.35
7              iTunes            eff Robbin                                         $60.25
8              Reuters          Marshal Vace                                   $59.99
9              Priceline       Jesse Fink                                         $ 59.74
10            Expedia        Added Mark Schroeder                  $45.88

Motorola မွ သစ္သားဖုန္းထုတ္မည္

ဂ်ပန္ကုမၼဏီတစ္ခုက သစ္သားဖုန္းပါဆုိျပီး concept တစ္ခုအေနနဲ႔ပဲ ျပသခဲ့ တာပါ။ အေမရိကန္မွ Motorola ကုမၼဏီကေတာ့ တကယ္ ထုတ္လုပ္ ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ ----

gmail ဟုေခၚသည္

Google အေၾကာင္းကုိ သိခ်င္ပါက ဒီမွာသြားၾကည့္။
သူဘာေတြလုပ္ထားသလဲ  ဒီမွာသြားၾကည့္။
တစ္စကၠန္႕ ဝင္ေငြသိခ်င္သလား ဒီမွာၾကည့္၊

Wednesday, April 17, 2013

Kivy တဲဗ်ာ

Kivy ဆိုတာ Open source Python library တစ္ခုျဖစ္သည္။ application တစ္ခုကို လြယ္လြယ္နွင့္ ျမန္ျမန္ေရးနိဳင္သည္။ Linux, Windows, MacOSX, Android and IOS  တို့ေတြေပၚမွာလည္း သုံးနိဳင္တယ္။

ေရးရတာလဲ Python ဆို့ေတာ့ မခက္ခဲဖူး။ စမ္းၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီေနရာကို သြားၾကည့္လိုက္ပါ။.

Scratch ကို ကြၽန္ေတာ့္ သင္တန္းမွာ သင္ဖို့ ျမန္မာ ျပန္ထားတာပါ

Scratch အကြောင်း ရှင်းထားတာလေး

Saturday, March 30, 2013

mind map

Google application engine နဲ့ေရးထားတဲ့ စိတ္ကူကို ခ်ေရးတဲ့ web app ေလးတစ္ခုပါ။

Sunday, March 24, 2013

g.c.d ကို python ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္းသုံးၿပီး ရွာနည္း

အႀကီးဆုံး ဘုံဆခြဲကိန္းကို ယူကလစ္၏ Algorithm သုံးရွာျခင္း

 
def euclid(a,b):
  """ယူကလစ္၏ အႀကီးဆုံး ဘုံဆခြဲကိန္းရွာသည္ Algorithm ဖန္ရွင္ျဖစ္သည္။"""
  if a < b:
    a ,b =b ,a
  else:
    pass
  while b != 0:
    print(a,b)
    a, b = b, a%b

  print("g.c.d is "+ str(a))
  print()
  return a

euclid(216,240)
##euclid(21,14)
##euclid(216,240)
##euclid(345,225)
##euclid(2560,1160)
##euclid(256,116)

def euclid1(a,b):
  """ယူကလစ္၏ အႀကီးဆုံး ဘုံဆခြဲကိန္းရွာသည္ Algorithm ဖန္ရွင္ျဖစ္သည္။"""
  if a < b:
    a ,b =b ,a
  else:
    pass
  while b != 0:
    print(a,b)
    tmp = a%b
    a, b = b, tmp

  print("g.c.d is "+ str(a))
  print()
  return a

euclid1(216,240)

Algorithm အဆင့္ဆင့္တြက္နည္း


 Algorithm ဆိုသည္မွာ

         "Algorithm ဟူသည္မွာ ပုစၧာတစ္ခုကို အဆင့္ဆင့္ တြက္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္" ဟု ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္း ၏ ကြန္ပ်ဴတာသုံး သခၤ်ာတြင္  ဆိုထားပါသည္။

         ထိေရာက္ေသာ Algorithm အသစ္ကို တစ္ခုကို တီတြင္လိုက္နိဳင္သည္ နွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေျဖ ထုတ္ေပးနိဳင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္သည္။

ဘာလဲဟဲ Algorithm?

       Algorithm ဆိုတာၾကားစဉ္က ကိုယ္နွင့္ တကယ္ မရင္းနွီးေသာ စာလုံးဟုထင္မိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ နွင့္ ယွဉ္ၿပီး ခ်က္ထိုးလို  တစ္ခါမွမနိဳင္သည္လည္း Algorithm ျဖင့္ပင္ေဆာင္ရြက္ ထားသည္။  Google က ကြၽန္တို့ ရွာခ်င္တာကို လူေလာက္ျပန္ေျဖေပးနိဳင္တာသည္လည္း Algorithm ။
ေတြ့ၿပီးသူဘဲ

အေျခခံ အက်ဆုံး Algorithm သည္ ကြၽတ္ေတာ္တို့ ၆ တန္းက သင္ရေသာ အ​ေပါင္းကိန္းနွစ္ခု၏ အႀကီးဆုံးဘုံဆခြဲကိန္း(Greatest Common Divisor ) ရွာသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ မသိလိုသာ မသိရတယ္ ကြန္ပ်ဴသုံးသခၤ်ာကို ေျခာက္တန္းေလာက္တည္းက စတာပါကလား။  အႀကီးဆုံးဘုံဆခြဲကိန္း g.c.d သည္ ကိန္းနွစ္လုံးကို စား၍ ျပတ္ေသာ အႀကီးဆုံးဂဏန္းကို ဆိုလိုသည္။  တီထြင္တာက လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္ ၂၃၀၀ ေလာက္ ယူကလစ္ ဆိုတဲ့ ဘိုးေတာ္ႀကီးက ေတြ့ခဲ့တာ။ ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္အထိ စည္းဝါးကိုက္ အသုံးတဲ့ေနတုန္း။
ယူကလစ္ ၏ ရွာနည္း

ကိန္းနွစ္လုံးကို a နွင့္ b ဟုထားပါ။

အဆင့္ (၁)။ a နွင့္ b ဟုေသာ ကိန္းနွစ္လုံးကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ အဆင့္ (၂) ကိုသြားပါ။

အဆင့္ (၂)။ ထိုကိန္းနွစ္လုံးကို နႈိင္းယွဉ္ၾကည့္ပါ။ ျဖစ္နိုင္ေျခ သုံးမ်ိုးရွိသည္။

    a နွင့္ b တူခ်င္တူမည္။

    a သည္ b ေအာက္ ငယ္ခ်င္ငယ္မည္။

    a သည္ b ထက္ႀကီးခ်င္ႀကီးမည္။  အဆင့္(၃)ကိုသြားပါ။

အဆင့္ (၃)။ a နွင့္ b တူခဲ့လ်င္ ၎င္းသည္ g.c.d ျဖစ္သည္။

    အကယ္၍ a နွင့္ b မတူခဲ့လ်င္ အဆင့္(၄) ကိုသြားပါ။

အဆင့္ (၄)။ a သည္ b ေအာက္ ငယ္လ်င္ သူတို့ကို ေနရာေျပာင္းပါ။ (ဆိုလိုသည္မွာ ေစာေစာက a ကိုေရွ့တြင္ထားခဲ့ၿပီး b ကို ေနာက္တြင္ထားခဲ့၏။ အဆင့္(၄) ၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ႀကီးေသာကိန္းကို a ဟုျပန္ေခၚ၍ ငယ္ေသာကိန္းကို b ဟု ေခၚရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ) အဆင့္(၅) သို့သြားပါ။

အဆင့္(၅)။ a ထဲမွ b ကိုနႈတ္ပါ။နႈတ္ခဲ့ေသာကိန္း (b) နွင့္ နႈတ္၍ရေသာ အေျဖ (a-b) တို့ကိုသူပါ။ အဆင့္(၂) သို့ျပန္သြားပါ။

         ဤနည္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တြက္သြားလ်င္ အဆင့္(၂) သို့ျပန္ေရာက္မည္။ ၿပီးလ်င္ အဆင့္(၃)၊ (၄) သို့ေရာက္မည္။ ေနာက္ဆုံးကိန္း နွစ္လုံးတူသြားလ်င္ အဆင့္ (၃) တြင္ အဆုံးသတ္သည္။
နမူနာ

21 နွင့္ 14 တို့၏ g.c.d ကိုရွာပါ။

အဆင့္(၁) 21, 14

အဆင့္(၂) 21 သည္ 14 ထက္ႀကီးသည္။

အဆင့္(၃) အေျဖမရေသးပါ။

အဆင့္(၄) 21 နွင့္ 14

အဆင့္(၅) 21-14=7

              14 နွင့္ 7 ကိုယူပါ။

အဆင့္(၂) 14 သည္ 7 ထက္ႀကီး၏။

အဆင့္(၃) အေျဖမရေသးပါ။

အဆင့္(၄) 14 နွင့္ 7

အဆင့္(၅) 14 - 7 = 7

အဆင့္(၂) 7 နွင့္ 7 တူ၏။

အဆင့္(၃) g.c.d = 7

အသုံးခ်

          အဲဒီ အႀကီးဆုံးဘုံဆခြဲကိန္းသိေတာ့ဘာလုပ္လိုရလဲ။ ေမးရေပမည္။Steve Jobs (စတိဗ္ေဂ်ာ့စ္) ကေျပာဖူးသည္ တစ္စုံတရာေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကို လူႀကီးေတြက ဒါဘာလဲလို့ ေမးမည္။ လူငယ္ေတြက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို့ ဒါနဲ့ဘာလုပ္လို့ရလဲ ဟု​ဆိုသည္။ ကိုင္း အခုလည္း အႀကီးဆုံးဘုံဆခြဲကိန္းg.c.d သိေတာ့ ဘာလုပ္လို့ရမလဲေမးမည္။

       ဥယ်ာဉ္ၿခံ တစ္ခုသည္ 216 မီတာက်ယ္၍ 240 မီတာအရွည္ရွိသည္။ အဲဒီဥယွဉ္ၿခံကို ၿခံစည္ရိုးခတ္မည္။ ကိုယ္ၿခံကို ကိုယ္ပိုင္ေလယဉ္နွင့္ ျဖစ္ေစ Google earth ကေနျဖစ္ေစ ၾကည့္ရင္ ၿခံစည္းရိုးတိုင္ေတြ ပတ္ပတ္လည္ အကြာအေဝးညီရွိေနေစေအာင္လုပ္သည့္ေနရာတြင္သုံးသည္။

ထိုအတူ ကိုယ္ပိုင္လယ္ကြက္မ်ားကို တူညီေသာ အကြက္မ်ား စိတ္ခ်င္သည့္ အခါသုံးနိဳင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို့ နိဳင္ငံရွိ လယ္ကြက္မ်ားကို အေပၚစီးမွ ၾကည့္လ်င္ ေအာ္ငါတို့ေတြ မ်ဉ္းေဖ်ာင့္ေအာင္မဆြဲနိဳင္ေသးပါလား လို့ေတာင္ သံသယျဖစ္မိသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ကို Google earth မွရႈစားၾကည့္ၾကပါ။

g.c.d ကို python ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္းသုံးၿပီး ရွာနည္းကို ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ Python ကိုေလ့လာမယ္


   ကြၽန္ေတာ္တို့ ပိုင္းသြန္ကို online ေပၚတြင္ ေလ့လာ လိုပါက ဒီေနရာေလး သည္
အလြန္ေကာင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။


Zen of Python

ပိုင္သြန္ကို ေလ့လာလိုေသာ သူမ်ား အတြက္ Zen of Python ကိုသိခ်င္ပါက။

import this
  
ကိုယ္ပိုင္းသြန္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း သူမွာ ပါလာေသာ builtin ပါလာေသာ module မ်ားကိုသိခ်င္သလား။
 
help()
 
ရိုက္ ၿပီးရင္modules လို့ရိုက္လိုက္ပါ Python တြင္ပါလားေသာ standard lib ကို ေတြ့ရမည္။
ေလ့လာၾကပါကုန္။

Wednesday, March 20, 2013

အသုံးခ် ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း Applied Computer Programming

အစ

ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း စ စိတ္ဝင္စားသည္မွာ GTI တက္စဉ္ ကာလကစ၍ ျဖစ္သည္။ PLC ကို ကြန္ပ်ဴတာ မပါ ဘဲ စာအုပ္ထဲတြင္ code ေတြေရးၿပီး ေမာ္တာ တစ္လုံးကို Star-Dalta ေျပာင္းရာတြင္ အဆိုပါ PLC ကိုသုံး၍ လိုသေလာက္ အခ်ိန္ထားၿပီး ေမာင္းနိဳင္သည္ ကို စိတ္ဝင္စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာ ဦးေစာသိန္းထူး ကိုလည္းေမးၾကည့္သည့္ ဒီလိုစာလုံးေတြရိုက္ၿပီး ခိုင္းနိဳင္သလားဆိုၿပီးေတာင္ ေမးၾကည့္မိသည့္ ဆရာက ရသည္ ဆိုေတာ့ ေပ်ာ္မိသည္။ တကယ္ ေမာင္းနိဳင္သည္ ကိုေတာ့ လက္ေတြ့ စမ္းမၾကည့္ လိုက္ရဘဲ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္ေတာ့ Touch Screen ျဖင့္ေမာင္းရေသာ ေကာ္ေရသန့္ဗူးေတြလုပ္သည့္ Stretch Blow  စက္မ်ား၊ Injection စက္မ်ားကို ကိုင္ရေသာ အခါ ကိုယ္နွင့္ေတာ္ေတာ္ အလွမ္းကြာ လွမည္ ဟုထင္ရသည္။
စာအုပ္

အလုပ္တြင္ အတူလုပ္ေသာ ကိုနိဳင္လြင္ဦး ဆိုေသာ အစ္ကိုတစ္ေယာက္သည္ BE ဆင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူဆီတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း စာအုပ္ တစ္အုပ္ရွိသည္ ဆိုသျဖင့္ ငွါးဖတ္ၾကည့္ရာ မည္သို့မွ် နားမလည္နိဳင္ပါ။ သို့နွင့္ ဆက္လက္မလုပ္နိဳင္ဘဲရွိေန၏။ တန္ဖိုးႀကီး သင္တန္းမ်ား မတက္နိဳင္သျဖင့္ ဤမွ်နွင့္ ပင္ရပ္ေနရသည္။
CNC

cnc ကို Nibban တြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဉ္ သင္တန္းေပးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ဒီလို အလုပ္ခိုင္းလို့ ရပါလားဆိုတာသိရသည္။ တို့ေက်ာင္းတြင္ သင္ရေသာ ကိုဩဒီနိတ္ျပင္ညီ သည္ ဒီလိုစက္ကို ခိုင္းစာလို့ရတဲ ဘာသာရပ္ တစ္ခုပါလားဆိုတာသိလာသည္။
အသုံးခ် Programming

သခၤ်ာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ လူသား ဆက္စပ္ေနသည္ကို သိရွိၿပီး ေလ့လာလိုစိတ္မ်ားျပင္းျပလာရာမွ  Python ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္းကို ေလ့လာမိသည္။ ဘယ္လို အသုံးခ်နိဳင္သလဲကို ၾကည့္ရင္ အသုံးခ် Programming ကိုေရးစမ္းၾကည့္မိပါသည္။

Python ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း

Python ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း ဘာသာစကားကို သည္ ကြၽန္ေတာ္ အႀကိဳက္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္းမင္း ဘားသာ စကားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ ရနိဳင္သည္။ ဆက္လက္တိုးပြားေနသည္။ တတ္သြားလ်င္ တကယ္လုပ္စားနိဳင္သည္ အဆင့္ အထိရွိသည္။ သင္လိုလဲ လြယ္ကူသည္။  Google တြင္ python ကိုသုံးထားသည္။ Dropbox သည္လည္း python ျဖင့္ပင္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Python ျဖင့္ဖန္တီး ထားေသာ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ application မ်ားစြာရွိသည္။
ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္ရသည္မွာ အလြန္ကူေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူသေလာက္ အလုပ္လည္းအေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ Python ကိုေလ့ထားသည့္ လက္စရွိသြားေသာ အခါ အျခား ပရိုဂရမ္းမင္း ဘာသာစကား မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္လည္း အလြန္အေထာက္ အကူျပဳသည္။ Python ပရိုဂရမ္းမင္း ဘာသာစကား Object-Oriented programming လည္းျဖစ္သည္။